kartyPraha - VV PFS schválil návrh na novelizované znění čl.11 odst.4) Rozpisu soutěží PFS
2017/2018. Dle ust. §5, Přílohy 2 SŘ je možné v soutěžích mužů střídat – 5 hráčů s tím, že v období od 81.minuty řádné hrací doby lze do konce utkání vystřídat nejvýše tři hráče; v soutěži staršího dorostu – 7 hráčů.

Ve všech ostatních soutěžích mládeže pořádaných a řízených PFS je povoleno opakované střídání hráčů a to až do kategorie mladší dorost (MD) včetně.
Účinnost dnem: 2.1.2018

zdroj: fotbalpraha.cz